(Voorlopige) Toevertrouwing

(Voorlopige) Toevertrouwing is een van de vier kinderbeschermingsmaatregelen die in de wet voorkomen. Indien een minderjarige gezagloos is of het gezag over hem niet op adequate wijze wordt uitgeoefend, verzoekt de Directie Voogdijraad aan de rechter om in het gezag te voorzien. Indien echter, ter voorkoming van zedelijke of lichamelijke ondergang van deze minderjarige met of zonder gezag, een dringende voorziening nodig is kan het Openbaar Ministerie de minderjarige voorlopig aan de Directie Voogdijraad toevertrouwen. Een voorlopige toevertrouwing heeft altijd een spoedeisend karakter, waarbij de Directie Voogdijraad aan de Officier van Justitie een (voorlopige) toevertrouwing verzoekt. Vervolgens wordt binnen 6 weken de crisissituatie onderzocht. Het gezag van de ouders wordt tijdelijk geschorst en alleen de Directie Voogdijraad kan dan beslissingen nemen over de minderjarige. Als de situatie, na 6 weken, niet verbeterd is wordt bij de rechter een bekrachtiging van detoevertrouwing voor 6 maanden verzocht.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options