Sociale afdeling

De sociale afdeling bestaat uit een praktijkleider, een intaker, maatschappelijk werkers en psychologen. Al deze medewerkers gaan zowel preventief als curatief te werk.

De sociale afdeling houdt zich bezig met de volgende taken:

 • Onderzoek doen naar aanleiding van binnenkomende klachten. Dit houdt onder andere in het verrichten van huisbezoeken, het houden van gesprekken met familie en betrokkenen etc.;
 • Uitlokken van de kinderbeschermingsmaatregelen na constatering dat een minderjarige bedreigd wordt met zedelijke en/of lichamelijke ondergang;
 • Het interveniëren in crisisgevallen waarbij een minderjarige betrokken is;
 • Wanneer blijkt dat de thuissituatie ongeschikt is voor de minderjarigen kan men overgaan tot een uithuisplaatsing waarbij de minderjarigen bij familieleden, pleeggezinnen of in internaten worden geplaatst;
 • Rapporteren aan de rechtbank en/of het Openbaar Ministerie;
 • Regelen van de voogdij over de minderjarigen;
 • Contacten onderhouden met minderjarigen, ouders, (pleeg)gezinnen, scholen, internaten en overige hulpverleningsinstanties met het oog op de voortgang van de hulpverlening;
 • Begeleiden van minderjarigen, ouders en (pleeg)gezinnen. Denk hierbij aan huwelijksproblemen, bezoekregelingen, gedragsproblemen etc.; 
 • Onderzoek verrichten en rapportage aan de rechter bij alle adoptieverzoeken;
 • Psychologische begeleiding;
 • Verstrekken van verklaringen van ouderlijk gezag/voogdij;
 • Verstrekken van benodigde verklaring voor het ontvangen van kindertoelage. Alleen ambtenaren, semi-ambtenaren of medewerkers van door de overheid gesubsidieerde instellingen komen hiervoor in aanmerking.

Er zijn spreekuren om het publiek te ondersteunen met al hun vragen en/of klachten. De dagen waarop de spreekuren gehouden worden zijn maandag van 14:00 tot 16:00 uur en woensdag van 8:00 tot 11:00 uur. Cliënten kunnen langskomen of opbellen om een afspraak te maken. De medewerkers van de Sociale afdeling zijn 24 uur per dag beschikbaar voor crisisgevallen. Indien er sprake is van een crisisgeval buiten kantooruren dient de cliënt contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 100. De politie schakelt vervolgens de Directie Voogdijraad in.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options