Algemeen weduwen- en wezenpensioen

Helaas komt het voor dat uw echtgenoot of echtgenote komt te overlijden. Dit heeft vaak financiële gevolgen voor u en uw kinderen. Om deze financiële gevolgen te kunnen compenseren is er een algemene weduwe- en wezenpensioen.

In de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering is geregeld dat bij het overlijden van een van de echtgenoten, de weduwe of weduwnaar en de wezen recht hebben op een pensioenuitkering.

De hoogte van de weduwen- en wezenpensioen is afhankelijk van een aantal factoren.
Deze factoren kunnen zijn:

  • aantal kinderen;
  • leeftijd van de kinderen.

De Sociale Verzekeringsbank is belast met het afhandelen van aanvragen en uitkering van weduwen- en wezenpensioen.
Voor het aanvragen van het weduwen/weduwnaarspensioen moet u zich persoonlijk melden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVb), Afdeling Pensioenen.
Bij de melding voor aanvraag voor het weduwen/weduwnaarspensioen bij de Sociale Verzekeringsbank, moet u de volgende documenten meenemen:

Een medewerker van de Afdeling Pensioenen van de SVb zal u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier voor het weduwen/weduwnaarspensioen.

U moet rekening houden met het feit dat het enige tijd in beslag neemt voordat u een reactie ontvangt op uw aanvraag (maximaal 4 maanden).

Om in aanmerking te kunnen komen voor het wezenpensioen moet een ouder (weduwe of weduwnaar) zich persoonlijk melden bij de Afdeling Pensioenen van de Sociale Verzekeringsbank (SVb).

Als de ouders van het weeskind of de weeskinderen niet meer in leven zijn, moet degene die verantwoordelijk is voor het weeskind of de weeskinderen, zich persoolijk bij de Afdeling Pensionen van de melden. Deze persoon moet bij de melding een document overleggen waaruit blijkt dat hij/zij rechtmatig verantwoordelijk is voor het weeskind of de weeskinderen. Dit document kan een voogdijverklaring of een beschikking van de rechter betreffende voogdij of ouderlijk gezag.

Bij de melding bij de Sociale Verzekeringsbank voor het aanvragen van wezenpensioen moet u ook de volgende documenten meenemen:

Een medewerker van de Afdeling Pensioenen van de SVb zal u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier voor wezenpensioen.

U moet rekening houden met het feit dat het enige tijd in beslag neemt voordat u reactie ontvangt op uw aanvraag (maximaal 4 maanden).

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options