Delito electoral

Pa defende e derecho di voto y pa evita practicanan di soborno tin den e Ley electoral y e Codigo Penal (Wetboek van Strafrecht) stipulacionnan cu ta haci cierto actonan castigabel.

Castigabel ta:

 • Copia y falsifica un papel di vota (stembiljet) cu e meta pa uza esaki como autentico. Pa e delito aki tin cu un castigo di prison di maximo seis aña;
 • intencionalmente uza como autentico y no-falsifica of laga otro persona uza un papel di vota (stembiljet) cu e mes a copia of falsifica, of di cua bo ta na altura di falsicacion y di e copia di esaki cu e obhetivo pa uz'e como autentico of laga otro uz'e. E delito aki ta castigabel cu un castigo di prison di maximo seis aña;
 • tin un papel di vota disponibel cu e meta pa uza esaki na un forma ilegal of pone otro haci uzo di esaki. E castigo di prison pa e delito aki ta maximo seis aña;
 • vota mas cu un biaha. E delito aki ta castigabel cu un castigo di prison di maximo un aña.

Artikelen Wetboek van Strafrecht

Artikel 131

 • Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing, door geweld of bedreiging met geweld opzettelijk iemand verhindert zijn kiesrecht vrij en onbelemmerd uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.

Artikel 132

 • 1. Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing, door gift of belofte iemand omkoopt om zijn kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd florin.
  2. Dezelfde straf wordt toegepast op de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen.

Artikel 133

 • Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing, enige bedrieglijke handeling pleegt waardoor de stem van een kiezer van onwaarde wordt of een ander dan de door die kiezer bedoelde persoon wordt aangewezen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.

Artikel 134

 • Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.

Artikel 135

 • Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing, opzettelijk een plaats gehad hebbende stemming verijdelt of enige bedrieglijke handeling pleegt waardoor aan de stemming een andere uitslag wordt gegeven dan door de wettig ingeleverde stembiljetten zou zijn verkregen, wordt gestraft met gevangenisstraf
  van ten hoogste een jaar en zes maanden.
Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki