12.06. Ouderdomsverzekering*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1206GT90.033           Landsverordening algemene ouderdomsverzekering
                                      (Pos. 537) (m.v. 1990 GT 33a)
                                      Wijziging: **1990 96; 1994 24, 53; 1997 34; 2000 101
                                      (inwtr. 2000 102); 2005 70; 2005 74; 2007 116;
                                      2008 77; 2010 98 (inwtr. 2010 103); 2011 87; 2012 54
                                      (inwtr. 2013 15); 2013 96; 2014 11 (inwtr. 2014 12); 
                                      2016 34; 2017 51; 2019 35; 2022 12; 

                                      Uitvoering:
                                      1206GT94.003  Lham. t.u.v. art. 4, eerste lid
                                      (Pos. 538)

                                      1206GT94.002  Lham. t.u.v. art. 5, derde en
                                      vierde lid (Pos. 539)

                                      Uitvoering:
                                      1206GT95.019  MR. t.u.v. art. 2 onderdeel c
                                      (PB. 1965 99) (Pos. 540)

                                      Pos. 541  MR. t.u.v. art. 2, onderdeel c
                                      (PB. 1980 189)

                                      Pos. 542  Lham. t.u.v. artt. 6, derde lid en
                                      26, zevende lid (PB. 1960 132)

                                      1206GT94.005  Lham. t.u.v. art. 8,
                                      tweede lid, onderdeel a, sub 2º (Pos.
                                      543)
                                      Wijziging: 2005 62

                                      1206GT95.010  Lham. t.u.v. art. 8, zevende lid (Pos.
                                      544)***
                                      Wijziging: 2005 62

                                      1206GT94.004  Lham. t.u.v. art. 13, vijfde lid (Pos.
                                      546)

                                      2001 2  Landsbesluit inkomensgrens AZV en glijdende
                                      schaal premies AZV/AOV/AWW (uitv. art. 26, zesde lid)
                                      (inwtr. 2000 102)
                                      1206GT97.013  Lham. t.u.v. art. 26, zevende lid (Pos. 562)

                                      2002 31  Landsbesluit premieplicht inwonende
                                      dienstboden (uitv. artt. 26, zevende lid, en 29, vijfde
                                      lid)****

                                      1992 13  Lham. t.u.v. art. 27, eerste lid
                                      (premiepercentages 1986 tot en met 1991)
                                      1992 21  Lham. t.u.v. art. 27, eerste lid
                                      (premiepercentage 1992)
                                      Wijziging: 1993 71

                                      1993 71  Lham. t.u.v. art. 27, eerste lid
                                      (premiepercentages 1993 en 1994)
                                      Wijziging: 1994 52

                                      1206AB04.074  Lham. t.u.v. art. 27, eerste lid
                                      (premiepercentages 1995 tot en met 2009)*****

                                      1206AB05.083  Gezamenlijke regeling AOV/AWW en
                                      loonbelasting 2006 (uitv. artt. 28 en 29, vierde
                                      lid)******

                                      1206GT95.011  Landsbesluit regeling College van
                                      Beroep algemene ouderdoms¬verzekering (uitv. art. 38,
                                      tweede lid) (Pos. 549)
                                      Wijziging: 1998 41

                                      1206GT94.001  Lham. t.u.v. art. 43 (Pos. 550)

                                      1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                      toezichtuitoefening (uitv. art. 43a, vierde lid)

                                      1206GT96.014  Pos. 547 Lham. t.u.v. art. 49
                                      (PB. 1960 138)

                                      2013 17  Landsbesluit bijzondere
                                      opsporingsambtenaren 2012 
                                      (uitv. art. 49, tweede lid)*******

Voor Landsverordening ouderdomsvoorziening zie XII.2 
** AB. 2005 70:    -  werkt t.a.v. de wijziging van de bedragen in de artt. 7, eerste en tweede lid, en 26, vierde lid, terug tot en met 1 januari 2005
                           -  in deze wijziging zijn opgenomen de bedragen in art. 7, eerste en tweede lid, zoals die luidden in de periode 1 augustus 1993 - 31 december  2004
                          -   in deze wijziging is opgenomen het bedrag in art. 26, vierde lid, zoals dat luidde in de periode 1 januari 1996 - 31 december 1997
AB. 2007 106:   in deze wijziging is opgenomen het bedrag in art. 26, vierde lid, zoals dat luidde in de periode 1 januari 1998 - 31 december 2004
AB. 2010 98: art. I, onderdeel E, ten 1° en ten 2°, werkt terug t/m 1 januari 1998; art. I, onderdeel E, ten 3°, werkt terug t/m 1 januari 2004; art. I, onderdeel HH, ten 2º, werkt terug t/m 1 januari 2005
*** Conform de wijzigingen zoals opgenomen in AB. 2010 98 is dit Lham. blijven bestaan als uitvoering van art. 8, vierde lid (voorheen art. 8, zevende lid)
****  Deze regeling werkt terug tot en met 1 januari 2001 
*****   Werkt terug tot en met 1 januari 1995 
******  De Gezamenlijke regeling AOV/AWW en loonbelasting (Pos. 60/548) AB. 1993 GT 23 is hierbij ingetrokken 
******* Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (AB. 2000 94) is hierbij ingetrokken
Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki