12.04. Ongevallenverzekering

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1204GT96.026          Landsverordening ongevallenverzekering (Pos. 508)*
                                     Wijziging: **1996 25; 1997 34; 2000 101 (inwtr. 2000
                                     102); 2003 62; 2005 70**; 2005 74; 2007 73 (inwtr. 2007 88);
                                     2007 106; 2007 116; 2008 77; 2009 75; 2010 98 
                                     (inwtr. 2010 103); 2012 9

                                     Uitvoering:
                                     1204GT96.006  Landsbesluit beroepsziekten (uitv.
                                     art. 1) (Pos. 509)

                                     1204GT97.005  Lham. t.u.v. art. 1 (Pos. 510)

                                     1204AB05.057  Lham. t.u.v. art. 2, vijfde lid***

                                     1204GT93.047  Landsbesluit kostwinnersschap
                                     ongevallenverzekering (uitv. art. 5, elfde lid) (Pos. 514)

                                     1204AB92.013  Lham. t.u.v. art. 8, tweede lid
                                     (premiepercentages 1986 tot en met 1991)

                                     1204AB92.021  Lham. t.u.v. art. 8, tweede lid
                                     (premiepercentage 1992)
                                     Wijziging: 1993 71

                                     1204AB93.071  Lham. t.u.v. art. 8, tweede lid
                                     (premiepercentages 1993 en 1994)
                                     Wijziging: 1994 52

                                     1204AB01.004  Lham. t.u.v. art. 8, tweede lid
                                     (premiepercentages 2001 en 2002)

                                     1204AB03.013  Lham. t.u.v. art. 8, tweede lid
                                     (premiepercentages 2003 en 2004)

                                     1204AB04.072  Lham. t.u.v. art. 8, tweede lid
                                     (premiepercentages 1995 tot en met 2000 en
                                     2005)****

                                     1204AB05.086  Lham. t.u.v. art. 8, tweede lid
                                     (premiepercentage 2006 en 2007)
                                     1204GT01.002   Landsbesluit reserve en
                                     belegging ongevallenverzekering (uitv. art. 8 tweede en
                                     zesde lid) (Pos. 515)

                                     1204GT97.006  Gevarenklassebesluit
                                     ongevallenverzekering (uitv. art. 8, vierde lid) (Pos.
                                     516)

                                     Pos. 518  Landsbesluit regeling College van Beroep
                                     ongevallenverzekering (uitv. art. 10, derde lid) (PB.
                                    1966 188)
                                     Wijziging: 1998 41      

                                    1204GT96.007  Lham. t.u.v. art. 12, derde lid (Pos.
                                     519)
                           
                                    2000 GT 9  Lham. t.u.v. art. 13 (Pos. 520)

                                    1204GT96.008  Landsbesluit invordering premie
                                    ongevallenverzekering (uitv. art. 13) (Pos. 521)
                                    Wijziging: 2001 120*****

                                   1997 GT 7  Lham. t.u.v. art. 13 (Pos. 522)

                                   1204GT93.014  Lham. t.u.v. art. 13 (Pos. 523/Pos. 533)

                                   1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                    toezichtuitoefening (uitv. art. 13a, vierde lid)                                      
                                   2013 17  Landsbesluit bijzondere 
                                   opsporingsambtenaren 2012 (uitv. art. 15a, tweede lid)******

  

De wijzigingen van deze landsverordening zoals opgenomen in AB 1992 18 zijn ingetrokken bij de Invoeringsverordening AZV (AB 2000 101) (inwtr. AB 2000 102); de inhoud van die ingetrokken wijzigingen is echter in diezelfde Invoeringsverordening AZV geherformuleerd en opgenomen
Het Landsbesluit kunstmiddelen (AB 2001 GT 1) (Pos. 512) (uitv. art. 4, tweede lid) en het Lham. t.u.v. art. 4, tweede en derde lid (AB 1993 GT 44)  (Pos. 513) zijn niet meer geldig doordat artikel 4 bij de Invoeringsverordening AZV is komen te vervallen; het Lham. t.u.v. art. 9, achtste lid, (1996 GT 53)  (Pos. 517) is niet meer geldig doordat artikel 9 bij de Invoeringsverordening AZV is komen te vervallen  
** AB. 2005 70:    deze wijziging werkt terug tot en met 1 januari 1996
AB. 2007 106: in deze wijziging zijn opgenomen de bedragen in de artt. 5, tiende lid, en 8, tweede lid, vierde volzin, zoals die luidden in de kalenderjaren 1996 en 1997
AB. 2010 98:   art. III werkt terug t/m 1 september 2003
***  Het Lham. t.u.v. art. 2, vijfde lid (Pos. 511) (AB. 2000 GT 8) is hierbij ingetrokken 
****  Werkt terug tot en met 1 januari 1995 
*****  Werkt terug tot en met 1 januari 2001 
****** Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (AB. 2000 94) is hierbij ingetrokken

 

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki