10.09. Bank- en kredietwezen

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1009GT91.032          Centrale Bankverordening
                                     Wijziging: 1998 17 (Inwtr. 1998 26); 2009 75; 2014 5
 
                                     Uitvoering:
                                    1009AB99.020  Landsbesluit dekkingspercentage
                                     (uitv. art. 9, eerste lid)*

                                     1009GT92.004  Landsbesluit richtlijnen president,
                                     directeur(en) en raad van commissarissen (uitv. artt.
                                     19, derde lid en 24, derde lid)
10.09AB98.016          Landsverordening toezicht kredietwezen**
                                     Wijziging: 1999 11, 2008 63 (inwtr. 2008 65); 2009 14
                                     (inwtr. 2009 16), 2009 75, 2012 55 (inwtr. 2012 61);
                                     2014 11 (inwtr. 2014 12); 2016 53 (inwtr. 2016 62);
                                     2021 1433; 2021 1974        
                                      Uitvoering:
                                     10.09AB00.029  Lham. t.u.v. art. 1, tweede lid

                                     1009AB98.021  Landsbesluit vaststelling eigen
                                      vermogen LTK (uitv. art. 8, tweede lid)
                                      Wijziging: 2008 64 (inwtr. 2008 65)
                                     1009AB13.031  Landsbesluit grondslagen bestuurlijke 
                                     handhaving sectorale toezichtwetgeving
                                     (uitv. art. 35a, vijfde lid)
                                     Wijziging: 2016 78 (inwtr. 2016 62)

                                     1009AB98.024  MR. t.u.v. art. 48, eerste lid, ond. a***
                                     Wijziging: 2009 32
                                     1009AB11.004  Landsbesluit doorberekening toezichtskosten
                                     kredietwezen (uitv. art. 51)

                                     1009AB02.001  Landsbesluit taakuitoefening
                                     toezichthouders krediet- en verzekeringswezen (uitv.
                                     art. 52, vierde lid) 
1009AB00.082          Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (inwtr.
                                     2001 99)****
                                     Wijziging: 2001 91 (inwtr. 2001 99); 2008 63 (inwtr. 2008 65);
                                     2009 14 (inwtr. 2009 16); 2011 86; 2012 55 (inwtr. 2012 61);
                                     2014 11 (inwtr. 2014 12); 2016 53 (inwtr. 2016 62); 2020 156 (inwtr. 2020 172)
                                       
                                     Invoering:
                                     1009AB01.091  Invoeringsverordening
                                     Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (inwtr.
                                     2001 99)

                                     Uitvoering:
                                     1009AB02.050  Landsbesluit bijzondere
                                     bedrijfsrisicoverzekeraars (uitv. artt. 2,
                                     vierde lid, 14, vierde lid, en 31)
                                     Wijziging: 2015 47
                                     1009AB13.031  Landsbesluit grondslagen bestuurlijke
                                     handhaving sectorale toezichtwetgeving
                                     (uitv. art. 16, vijfde lid)
                                     Wijziging: 2018 18

                                    1009AB02.001  Landsbesluit taakuitoefening toezichthouders
                                     krediet- en verzekeringswezen (uitv. 25, vierde lid)

                                    1009AB14.006 Landsbesluit toezicht assurantiebemiddelaars
                                     (uitv. art. 27a)
                                     Wijziging: 2018 17

                                     1009AB01.130  MR. t.u.v. artikel 29

                                     1009AB06.003  Landsbesluit doorberekening toezichtskosten
                                     verzekeringsbedrijf (uitv. art. 30)
                                     Wijziging: 2010 13

                                     1009AB18.053  Landsbesluit doorberekening toezichtskosten
                                     assurantiebemiddelaars  (uitv. art. 30)   

                                     1009AB03.012  Landsbesluit vertegenwoordiging
                                     verzekeringsbedrijf (uitv. art. 31)
1009AB13.003          Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven*****
                                       
                                     Uitvoering:
                                     1009AB06.001  Landsbesluit minimumbedrag bankgarantie
                                     geldtransactiebedrij¬ven (uitv. art. 3, vijfde lid) 
                                     1009AB07.018  Landsbesluit doorberekening toezichtskosten
                                     geldtransactiebe­drij­ven (uitv. art. 9)
                                     Wijziging: 2008 30; 2010 13

                                    1009AB13.031  Landsbesluit grondslagen bestuurlijke
                                     handhaving  sectorale toezichtwetgeving
                                    (uitv. art. 23, vijfde lid)

1009GT93.015          Landsverordening Volkskredietbank (Pos. 447a)
                                     Wijziging: 2012 55 (inwtr. 2012 61)

                                     Uitvoering:
                                     1009GT98.016  Landsbesluit inrichting en werkwijze
                                     Volkskredietbank (uitv. artt. 1, derde lid, 2, tweede lid,
                                     4, tweede lid, en 6 derde en vijfde lid) (Pos. 447b)
                                     Wijziging: 2005 30****** (inwtr. 2005 31); 2007 98 

1009AB13.004          Landsverordening toezicht trustkantoren*******

                                     Uitvoering:
                                     1009AB13.031  Landsbesluit grondslagen bestuurlijke
                                     handhaving sectorale toezichtwetgeving
                                     (uitv. art. 11, vijfde lid)
                                     1009AB12.060   Landsbesluit  doorberekening toezichtskosten
                                     trustkantoren
                                     (uitv. artt. 26 en 27)

Doet AB. 1992 GT 5 1009GT92.005. vervallen 
** Het betreft hier de publicatie van een doorlopende tekst. De originele tekst is gepubliceerd in de editie van het Afkondigingsblad AB. 1998 16 en gewijzigd bij AB. 1999 11, AB. 2008 63 (inwtr. AB. 2008 65), AB. 2009 14 (inwtr. AB. 2009 16), AB. 2009 75, AB. 2012 55 (inwtr. AB. 2012 61). 
De Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen (AB. 1990 GT 56) (Pos. 444)  is vervallen bij AB. 1998 17 (inwtr. AB 1998 26); het landsbesluit t.u.v. art. 5, eerste lid, daarvan (PB. 1958 62) (Pos. 445) is dientengevolge ook komen te vervallen;
*** Vanaf de inwerkingtreding van de landsverordening van 7 december 2012 houdende wijziging van onder ander de Landsverordening toezicht kredietwezen (vide AB. 2012 no. 55), berust deze ministeriële regeling als een uitvoering van art. 48, eerste lid, ond. a, van de Landsverordening toezicht kredietwezen.
**** Het betreft hier de publicatie van een doorlopende tekst. De originele tekst is gepubliceerd in de editie van het Afkondigingsblad AB. 2000 82 en gewijzigd bij AB. 2001 91 (inwtr. AB. 2001 99); AB. 2008 63 (inwtr. AB. 2008 65); AB. 2009 14 (inwtr. AB. 2009 16); AB. 2011 86; AB. 2012 55 (inwtr. AB. 2012 61).
***** Het betreft hier de publicatie van een doorlopende tekst. De originele tekst is gepubliceerd in de editie van het Afkondigingsblad AB. 2003 60 en gewijzigd bij AB. 2006 11; AB. 2009 14 (inwtr. AB. 2009 16); AB. 2012 55 (inwtr. AB. 2012 61). 
****** De tekst van de wijziging zoals opgenomen in AB 2005 30 is ook in AB 2005 2 gepubliceerd; vermeld wordt
enkel AB 2005 30 
******* Het betreft hier de publicatie van een doorlopende tekst. De originele tekst is gepubliceerd in de editie van het Afkondigingsblad AB. 2009 13 (inwtr. 2009 15). 
Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki