09.02. Openbaar wegvervoer

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0902GT95.023          Landsverordening personenvervoer (Pos. 329)
                                     Wijziging: 1997 33, 34; 2003 50*; 2013 42; 2014 11 (inwtr. 2014 12)

                                     Uitvoering:
                                     0902GT96.052  Landsbesluit commissie
                                     personenvervoer (uitv. art. 4, vijfde lid) (Pos. 330)

                                     0902GT97.004  Landsbesluit personenvervoer (uitv.
                                     artt. 5, tweede lid, 23, 24, 25, tweede lid, 27, eerste lid
                                     en 30, derde lid) (Pos. 331)
                                       Wijziging:  2016 22

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 34b, vierde lid)

* Artikel I, onderdelen A en B treden in werking m.i.v. 5 juli 2004

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0901AB97.018          Landsverordening wegverkeer*
                                     Inwtr.: 2000 11
                                     Wijziging: 1997 34; 2013 42

                                     Uitvoering:
                                     0901AB99.039  Landsbesluit verkeersregels
                                     (uitv. art. 8)
                                     Inwtr.: 2000 11
                                     Wijziging: 2000 11; 2003 4; 2010 17; 2013 48

                                     Uitvoering:
                                     0901AB00.010  Regeling verkeersaanwijzingen en
                                     -borden (uitv. art. 3, tweede lid, en artikel 8, eerste lid)
                                     Inwtr.: 2000 11
                                     Wijziging: 2012 48

                                     0901AB99.033  Landsbesluit voorschriften
                                     voertuigen (uitv. art. 9)
                                     Inwtr.: 2000 11
                                     Wijziging: 2000 11; 2010 17

                                     0901AB99.061  Landsbesluit rij- en
                                     keuringsbewijzen (uitv. artt. 10, vierde lid, 16, derde lid
                                     en 17)
                                     Inwtr.: 2000 11
                                     Wijziging: 2000 11; 2004 47; 2010 17; 2011 41

                                     Uitvoering:
                                     0901AB04.045  MR. t.u.v. art. 2
                                     Wijziging: 2004 58

                                     0901AB11.058  MR. t.u.v. art. 9, tweede lid

                                     0901AB00.022  Regeling kentekens motorvoertuigen
                                     (uitv. art. 17, eerste lid)

                                     0901AB98.070  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 20, derde lid)

                                     0901AB00.009  Regeling onderzoek alcoholgehalte
                                    (uitv. artt. 26, tweede lid, en artikel 28, derde lid en
                                     vierde lid)**
                                     Inwtr.: 2000 11
                                     Wijziging: 2004 64; 2005 1; 2007 22

                                     0901AB99.052  Landsbesluit onderzoek
                                     alcoholgehalte (uitv. art. 27, vijfde lid)
                                     Inwtr.: 2000 11
                                     Wijziging: 2000 11; 2005 12

                                     Uitvoering:
                                     0901AB00.009  Regeling onderzoek alcoholgehalte (uitv. artt. 2,
                                     3, eerste lid, 13, eerste en tweede lid, 14, eerste lid, en
                                     15)***
                                     Inwtr.: 2000 11
                                     Wijziging: 2004 64; 2005 1; 2007 22

* Doet de volgende landsverordeningen vervallen: Verordening houdende enige regelingen van burgerrechtelijke
aard bij botsing, aan- of overrijding met motorrijtuigen en houdende regeling van de ontzegging van de
bevoegdheid motorrijtuigen te besturen (PB. 1932 46) (Pos. 325); Wegenverkeersverordening (AB 1957 1)
(Pos. 326) (daardoor zijn ook vervallen: Landsbesluit aanwijzing bebouwde kommen Aruba (AB. 1957 28)
(Pos. 327), Landsbesluit maximumsnelheid rijwielen met hulpmotor (AB. 1995 GT 22) (Pos. 328), MR. t.u.v. art.
61, eerste lid, onderdelen o en p (AB. 1988 53), Landsbesluit gehandicaptenparkeerkaarten (AB. 1988 118),
Lham. t.u.v. art. 123a, veertiende lid (AB. 1992 69 0901AB92.069).
** Deze regeling is tevens ter uitvoering van het Landsbesluit onderzoek alcoholgehalte (AB 1999 52)
*** Deze regeling is tevens ter uitvoering van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 18) 
 
Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki