06.02. Bodem-, water- en luchtvervuiling

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0602AB93.072          Landsverordening voorkoming verontreiniging door
                                     schepen*
                                     Inwtr.: 1995 82
                                     Wijziging: 1997 34

                                     Uitvoering:
                                     1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 14, vijfde lid)
0602GT88.027          Hinderverordening (Pos. 303)
                                     Wijziging: 1997 33, 34

                                     Uitvoering:
                                     0602GT95.020 Hinderbesluit (Pos. 304)

                                    1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 15a, vierde lid)
0602AB05.016          Landsverordening schadefonds olietankschepen
                                     (inwtr. 2007 94)                                      

Uitvoering:
0602AB07.094  Uitvoeringsbesluit Landsverordening
schadefonds olietanksche­pen
(artt. 5, eerste lid, 6, vierde lid,  en 9) 

Uitvoering:
0602AB07.096  Regeling opgaveformulier
bijdragende olie (uitv. 3, derde lid)
(inwtr. 2007 94)


0602AB05.017          Landsverordening aansprakelijkheid
                                     olietankschepen
                                     Uitvoering:
                                     0602AB07.095 Uitvoeringsbesluit 
                                     Landsverordening aansprakelijkheid
                                     olietank­sche­pen (artt. 29, vierde lid, en 31)

 

* Doet Pos. 301 en Pos. 302 vervallen
 

 

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki