06.01. Volkshuisvesting

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0601GT99.009          Bouw- en woningverordening (Pos. 309)
                                     Wijziging: 2006 38; 2006 59

                                     Uitvoering:
                                     0601GT99.010  Bouw- en woningbesluit (uitv. art.
                                     19) (Pos. 310)

                                     0601AB08.073  Landsbesluit tracé Ringweg 3 (uitv. art. 30)

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 62, vijfde lid)  
0601GT91.010          Huurcommissieverordening (Pos. 311)
                                     Wijziging: 1997 34; 2009 75
 
                                     Uitvoering:*
                                     0601GT91.011  Lham. t.u.v. art. 2, zevende lid (Pos. 312) 
0601AB06.038          Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling

Uitvoering:
0601AB08.002  Landsbesluit Raad voor de Ruimtelijke Ontwikkeling (uitv. art. 2, vijfde lid)

 

 

De regeling, bedoeld onder Pos. 313, wordt hier niet vermeld, omdat de basis voor die regeling (art. 2a van de
Huurcommissieverordening) is komen te vervallen en dus geen rechtskracht meer heeft in Aruba 
 

 

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki