02.10. Beheer en overdracht domaniale gronden

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0210GT89.021          Landsverordening uitgifte eigendommen (Pos. 659)*
                                      Wijziging: 1995 49
0210GT91.065          Landsverordening tot regeling van de rechten met
                                      betrekking tot onroerende goederen die bij wijze van
                                      concessie of vergunning zijn uitgegeven (Pos. 679)

 

* Voor een afwijkende toepassing van de artt. 2, eerste lid, ond. c en e, en 11 zie AB 2012 17
 

 

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki