AB2022No.162

  • AB2022No.162

    Dit item is gearchiveerd op 21-01-2023.
    (21-12-2022)

    LANDSVERORDENING van 20 december 2022 houdende wijziging van de Landsverordening accijns op sigaretten (AB 1989 no. GT 31) en de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120), alsmede houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 19 december 2012 (AB 2012 no. 59) ter uitvoering van artikel 2, tweede en derde lid, van de Landsverordening accijns op sigaretten (AB 1989 no. GT 31 (accijnsverhoging sigaretten; aanpassing invoerrechten tabak) 

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options