Ab2022No.119

  • Ab2022No.119

    Dit item is gearchiveerd op 28-02-2023.
    (30-08-2022)

    BESLUIT van 17 mei 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 10 maart 2022 tot wijziging van het Besluit naturalisatietoets in verband met de overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 (Stb. 2022, 115) 

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options