AB2022No.091

  • AB2022No.091

    Dit item is gearchiveerd op 05-01-2023.
    (05-07-2022)

    LANDSVERORDENING van 4 juli 2022 houdende regels inzake de normering van bezoldigingen, salarissen en daarmee samenhangende vergoedingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Landsverordening normering topinkomens)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options