AB2018No.72

  • AB2018No.72

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2018.
    (13-12-2018)

    LANDSBESLUIT van 13 december 2018 no. 1, ter uitvoering van artikel 1, tweede lid, van de Landsverordening van 22 december 2017 (AB 2017 no.78) houdende machtiging van de minister, belast met Financiën, tot het aangaan van één of meer geldleningen ter aflossing van reeds eerder aangegane geldleningen en de daaraan verbonden kosten (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2018-V).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options