AB2017No.14

  • AB2017No.14

    Dit item is gearchiveerd op 23-09-2017.
    (23-03-2017)

    BESLUIT van 25 augustus 2016, houdende wijziging van het Uitvoeringsbe-sluit Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroeps-kwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratie-ve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt («de IMI-verorde-ning») (PbEU 2013, L 354) (Stb. 2016, 315)

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options