AB2017No.13

  • AB2017No.13

    Dit item is gearchiveerd op 23-09-2017.
    (23-03-2017)

    BESLUIT van 13 juli 2016, houdende aanpassing van het Besluit termijnen Rijkswet cassatierechtspraak voor Aruba, CuraƧao, Sint Maarten en voor Bo-naire, Sint Eustatius en Saba in verband met de invoering van de Wet tot wij-ziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het pro-cesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Aanpassingsrijksbesluit vereenvou-diging en digitalisering procesrecht) (Stb. 2016, 294)

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options