AB2017No.08

  • AB2017No.08

    Dit item is gearchiveerd op 30-09-2017.
    (31-03-2017)

    BESLUIT van 16 december 2016 (Stb. 2016, 551) tot vaststelling van het tijd-stip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel O, eerste lid, van de Rijks-wet van 13 december 2012 tot aanpassing van de Wet militaire strafrecht-spraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet Militair tuchtrecht in verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomen-heden (Stb. 2013, 25) en van het besluit van 15 november 2016 tot wijziging van het Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht in ver-band met de wijziging van artikel 59 Wetboek van Militair Strafrecht en enkele andere bepalingen (Stb. 2016, 470)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options