AB2016No.49

  • AB2016No.49

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2016.
    (27-09-2016)

    LANDSBESLUIT van 16 september 2016 no. 1, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 9 februari 2016 tot vaststelling van de begro-tingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2016 (AB 2016 no. 5), de artikelen 5, 6, tweede lid, 15, 16 van de Landsverordening schatkistpa-pier (AB 1987 no. 3) en de artikelen 35, 9, eerste en derde lid, 10, 11, 12, tweede lid, 13, 14, eerste lid, onderdeel b, 15, 17, tweede lid c, en 18 van het Landsbesluit schatkistpapier (AB 1988 no. 6) (Landsbesluit Financieringsbe-hoefte 2016-II)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options