AB2015no.64

  • AB2015no.64

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2015.
    (23-12-2015)

    LANDSVERORDENING van 22 december 2015 tot wijziging van de Lands-verordening van 19 mei 2015 tot vaststelling van de begrotingen van de mi-nisteries van het Land voor het dienstjaar 2015 (AB 2015 no. 21) en houden-de machtiging van de Minister van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport tot het verlenen van kwijtschelding aan de Stichting Onroerend Goed Aruba

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options