AB2014No.78

  • AB2014No.78

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2014.
    (19-12-2014)

    LANDSBESLUIT van 19 december 2014, houdende de inwerkingtreding van de artikelen 3 tot en met 13, onderdeel a, van de Landsverordening van 27 november 2014 houdende bijzondere voorzieningen ten aanzien van de pensioenregelingen voor amb-tenaren, gewezen ambtenaren en daarmee gelijkgestelden, alsmede houdende afwikkeling van een aantal sociale zekerheidsschulden (AB 2014 no. 58)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options