AB2014No.58

  • AB2014No.58

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2014.
    (01-12-2014)

    LANDSVERORDENING van 27 november 2014 houdende bijzondere voorzienin-gen ten aanzien van de pensioenregelingen voor ambtenaren, gewezen ambtenaren en daarmee gelijkgestelden, alsmede houdende afwikkeling van een aantal sociale zekerheidsschulden

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options