AB2014No.33

  • AB2014No.33

    Dit item is gearchiveerd op 05-12-2014.
    (05-06-2014)

    BESLUIT van 27 maart 2014, (Stb. 147), tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 1, onderdeel B, wat betreft artikel 16c, van de Rijkswet van 27 november 2008 tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met de elektronische bekendmaking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties en de beschikbaarstelling daarvan in geconsolideerde vorm

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options