AB2011No.40A

  • AB2011No.40A

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2011.
    (25-07-2011)

    VERBETERBLAD
    Op pagina 3 van de editie van het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2011 no. 40, waarin de tekst van de LANDSVERORDENING van 18 juli 2011 tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer van Aruba voor het dienstjaar 2011 is gepubliceerd, wordt in artikel 1, Hoofdstuk II, het bedrag 121.500 vervangen door: 300.000.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options