AB2010No.46

  • AB2010No.46

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (20-09-2010)

    RUKSWET van 20 mei 2010, (Stb. 214), tot goedkeuring van het op 28 januari 2003 te Straatsburg totstandgekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken, betreffende de strafbaarstelling van handelingen van racistische en exenofobische aard verricht via computersystemen (Trb. 2003, 60 en Trb. 2005, 46)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options