AB2010No.19A verbeterblad

 • AB2010No.19A verbeterblad

  Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
  (21-07-2010)

  Op pagina 5 respectievelijk 6 van de editie van het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2010 no.19, waarin de tekst van de LANDSVERORDENING van 28 mei 2010 tot vastelling van de begroting het ministerie van Financien, Communicatie, Utiliteiten en Energie voor het dienstjaar 2010 is gepubliceerd, worden de navolgende correcties aangebracht:

  A. in artikel 1, onderdeel Middelen, onder hoofbudgethouder 104 post 8990 "Saldo exploitatietbegroting" wordt het bedrag "138.447.800" vervangen door: 135.447.800;

  B. in artikel 1, onderdeel Investeringen, onder hoofdbudgethouder 104 post 6981 "Exploitatietekort" wordt het bedrag "138.447.800" vervangen door: "135.447.800".

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options