AB2010No.11A

  • AB2010No.11A

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (29-04-2010)

    VERBETERBLAD
    In de editie van het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2010 no. 11, waarin de tekst van het BESLUIT van 10 maart 2010 (Stb. 2010,121), houdende vaststelling van het eedformulier voor de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curacao en Sint Maarten (Besluit beediging Gevolmachtigde Ministers) is gepubliceerd, wordt op het voorblad de uitgiftedaturn "5 maart 2010" vervangen door: 5 april 2010.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options