AB2010No.10A

  • AB2010No.10A

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (29-04-2010)

    VERBETERBLAD
    In de editie van het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2010 no. 10, waarin de tekst van de RIJKSWET van 4 maart 2010, (Stb. 2010, 120), houdende goedkeuring van het op 16 mei 2005 to Warschau totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2006, 34) is gepubliceerd, wordt op het voorblad de uitgiftedaturn "5 maart 2010" vervangen door: 5 april 2010.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options