AB2009No.69

  • AB2009No.69

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (30-07-2009)

    LANDSBESLUIT van 22 juli 2009 no. 1, ter uitvoering van artikel 4, derde lid, van de Landsverordening van 3 juni 2009 tot vaststelling van de begroting van het Schuldsanering- en Investeringsfonds voor de maanden oktober to en met december van het dienstjaar 2008 en voor het dienstjaar 2009 en tot machtiging van de minister van Financien en Economische Zaken tot het verstrekken van leningen ten laste van het Schuldsanering- en Investeringsfonds (AB 2009 no.34) (Landsbesluit leningverstrekking Lotto pa Deporte)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options