AB2009No.64

  • AB2009No.64

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (24-07-2009)

    RIJKSWET van 27 november 2008 (Stb. 52), tot wijziging  van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met de elektronische bekenmaking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties en de beschikbaarstelling daarvan in geconsolideerde vorm

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options