AB2009No.24

  • AB2009No.24

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (24-04-2009)

    RIJKSWET van 18 december 2008, (Stb. 2009, 42), houdende goedkeuring en uitvoering van het op 25 mei 2000 to New York totstandgekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options