AB2008No.36

  • AB2008No.36

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2008.
    (09-06-2008)

    RIJKSWET van 13 maart 2008 (Stb. 108) houdende goedkeuring van het op 7 november 1996 to Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, met Bijlagen (Trb. 1998, 134 en Trb. 2000, 27)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options