AB2008No.23

  • AB2008No.23

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2008.
    (25-04-2008)

    RIJKSBESLUIT van 31 maart 2008 (Stb. 107), houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikel II, onderdelen T, onder 1,2,3,4 en 6, en AB van de Rijkswet van 17 november 2005, houdende goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te Munchen tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 1992, 47), het op 1 juni 2000 te Geneve tot stand gekomen Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120), het op 17 oktober 2000 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 2001, 21) en de op 29 november 2000 te Munchen tot stand gekomen Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Trb. 2002, 64) (Stb. 2006, 22)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options