AB2008No.14

  • AB2008No.14

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2008.
    (06-03-2008)

    BESLUIT van 29 augustus 2007 (Stb. 316), houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L 255)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options