AB2005No.88

  • AB2005No.88

    Dit item is gearchiveerd op 30-12-2005.
    (28-12-2005)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 6 december 2005 ter uitvoering van artikel 2, onderdeel d, en artikel 4, derde lid, van de Landsverordening winstbelasting AB 1988 no. GT 47), artikel 3, vijfde lid, en artikel 17, tweede lid, onderdelen e en f, van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) en artikel 3 en artikel 10, zesde lid, van de Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 123) (Landsbesluit aanwijzing activiteiten Aruba vrijgestelde vennootschap).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options