AB2005No.43

  • AB2005No.43

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2005.
    (01-07-2005)

    LANDSVERORDENING van 30 juni 2005 houdende machtiging van de minister van Arbeid, Cultuur en Sport tot oprichting van een naamloze vennootschap, genaamd Post Aruba N.V., alsmede houdende bepalingen in verband met de aanvang door deze naamloze vennootschap van haar werkzaamheden (Landsverordening verzelfstandiging postwezen).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options