AB2005No.34B

 • AB2005No.34B

  Dit item is gearchiveerd op 31-12-2008.
  (10-04-2008)

  In de editie van het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2005 no. 34, waarin de tekst van de LANDSVERORDENING van 24 mei 2005 houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba is gepubliceerd, worden de navolgende correcties aangebracht:
  A. aan artikel 235 wordt een volzin toegevoegd, luidende:
  Bij grote spoed kan de president van het Hof van Justitie deze termijnen op verzoek verder verkorten.
  B. voor de tekst van artikel 429b wordt het cijfer "1." geplaatst en aan het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
  2. In zaken betreffende een arbeidsovereenkomst, een agentuurovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst wordt een beschikking gegeven.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options