AB2004No.46

  • AB2004No.46

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2004.
    (16-07-2004)

    RIJKSWET van 13 mei 2004 (Stb. 302), houdende goedkeuring van het op 4 november 2000 to Rome totstandgekomen Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2001, 18 en 173).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options