AB2001No.73

  • AB2001No.73

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2001.
    (29-03-2001)

    LANDSBELSUIT, houdende algemene maatregelen, van 15 augustus 2000 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de rijkswet van 12 december 1985 (Stb. 669), regelende de schadeloosstelling van en andere financiële voorzieningen voor het lid van de Raad van State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk (Rechtspositiebesluit Arubaans lid van de Raad van State van het Koninkrijk).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options