AB2000No.97

  • AB2000No.97

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2000.
    (30-11-2000)

    LANDSBESLUIT van 14 november 2000 no. 1, houdende inwerkingtreding van de Landsverordening van 21 januari 1999 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50) en het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75) ter verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de maatregelen van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en andere vermogensancties (AB 1999 no. 3).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options