AB2000No.30A

  • AB2000No.30A

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2000.
    (29-08-2000)

    VERBETERBLAD

    In het Afkondigingsblad van Aruba van 8 augustus 2000 (AB 2000 no.30), bevattende de landsverordening van 3 augustus 2000, houdende regels inzake het stimuleren tot vrijwillig uittreden uit overheidsdienst (Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding), wordt de daarbij behorende bijlage op pagina 9 vervangen door de hierbij toegevoegde bijlage. 

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options