AB1999No.74

  • AB1999No.74

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (22-12-1999)

    RIJKSWET van 6 oktober 1999 (Stb. 454), tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options