AB1998No.57

  • AB1998No.57

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1998.
    (21-08-1998)

    RIJKSWET van 14 mei 1998 (Stb. 303) tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de uitvoering op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options