AB1997No.45

  • AB1997No.45

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1997.
    (13-08-1997)

    LANDSVERORDENING van 17 juli 1997 tot wijziging van de Landsverordening regelende de bezoldiging, de vergoeding voor reis- en verblijfkosten, de aanspraak op vakantie, vakantie-uitkering, tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige behandeling en/of verpleging, de uitkering bij overlijden en het pensioen van de minister, alsmede het pensioen van hun weduwen en wezen (rechtspositionele bepalingen van ministers en gewezen ministers).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options