AB1996No.80

  • AB1996No.80

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1996.
    (06-12-1996)

    RIJKSWET van 31 oktober 1996 (Stb. 553), houdende goedkeuring van de op 11 mei 1994 te Straatsburg tot stand gekomen Elfde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, betreffende herstructurering van het bij dat Verdrag ingestelde controlemachines (Trb. 1994, 141 en 165).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options