AB1996No.78

  • AB1996No.78

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1996.
    (29-10-1996)

    KONINKLIJK BESLUIT van 19 september 1996 (Stb. 438), houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding voor de Nederlandse Antillen van het besluit van 1 september 1995, houdende wijziging van het Vissersvaartuigenbesluit in verband met Richtlijn nr. 93/103/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 november 1993 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen (PbEG L 307) (Stb. 456).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options