AB1996No.66

  • AB1996No.66

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1996.
    (29-10-1996)

    KONINKLIJK BESLUIT van 22 augustus 1996 (Stb. 438), houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding voor de Nederlandse Antillen van het besluit van 1 september 1995, houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965 en het Vissersvaartuigenbesluit in verband met Richtlijn nr. 92/29/EEG van de Raad van Europese Gemeenschappen van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen (PbEG L 113) (Stb. 465).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options