AB1996No.09

  • AB1996No.09

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1996.
    (01-02-1996)

    KONINKLIJK BESLUIT van 13 november 1995 (Stb. 557), houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 1 september 1995, houdende wijziging van het Schepenbesluit 1995 en het Vissersvaartuigenbesluit in verband met Richtlijn nr. 92/29/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen (PBEG L 113) (Stb. 465).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options