AB1995No.76

  • AB1995No.76

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1995.
    (27-10-1995)

    KONINKLIJK BESLUIT van 1 september 1995 (Stb. 456), houdende wijziging van het Vissersvaartuigenbesluit in verband met Richtlijn nr. 93/103/ EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 november 1993 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen (PbEG L 307).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options