AB1995No.18

  • AB1995No.18

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1995.
    (08-03-1995)

    RIJKSWET van 15 december 1994 (Stb. 1995, 1), houdende wijziging van het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verban met het voortzetten van de in het Statuut neergelegde rechtsorde ten aanzien van Aruba.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options